Bijles bij Wolf

WOLF MENSÉ
Educatie en Coaching

        

Ik heb 12 jaar ervaring met lesgeven en begeleiden in het regulier onderwijs en met onderwijs op maat voor individuele kinderen. Bij mijn werk blijkt elke keer weer hoe belangrijk goede schoolresultaten zijn voor het zelfbeeld en het sociale welbevinden van kinderen.
Ze brengen het leeuwendeel van hun tijd op school door en de souplesse in de sociale interactie met leerkrachten en kinderen wordt mede bepaald door hun gevoel van eigenwaarde dat op die leeftijd ook sterk wordt bepaald door schoolresultaten. Sociale klachten kan ik ook vaak terugvoeren op een (onbewust) gevoel van onzekerheid over het al dan niet kunnen voldoen aan de (vermeende) verwachtingen van ouders, docenten  of medeleerlingen van hun schoolprestaties. Als door mijn begeleiding de resultaten verbeteren dan zie ik ook een grote verbetering in hun zelfbeeld en hun spontaniteit.

Toch zijn er ook kinderen die naast praktische begeleiding voor het schoolwerk nog aanvullende hulp nodig hebben en daarom werk ik samen met de kinderpsychologenpraktijk Marijke. Voor kinderen in het laatste jaar van het basisonderwijs geef ik advies over een mogelijke vervolgopleiding en help bij het wegwerken van achterstanden die uit de Cito tests naar voren komen. 
Mijn aanpak is praktisch- en handelingsgericht. Bij een kennismaking stel ik samen met de leerling vast voor welk vak ondersteuning het meest effectief zal zijn en ga daarmee aan de slag. Na een aantal keer concreet samenwerken beoordeel ik of deze ondersteuning voldoende is of dat aanvullende steun gewenst is. 

Mijn tarief voor bijles is 50 euro (per 50 minuten). Als tijdens mijn begeleiding blijkt dat er ook behoefte is aan ondersteuning of onderzoek vanuit de kinderpsychologenpraktijk Marijke kan er een budget worden aangevraagd waaruit mijn begeleiding kan worden gefinancierd. Bij de ondersteuning van kinderen met een leerproblematiek zoals ADHD, ADD, kenmerken uit het autisme-spectrum of HSP, werk ik samen met de kinderpsychologenpraktijk van Marijke van de Laar en met beeldend-therapeut Lida van Twisk.
 

Kinderpsychologenpraktijk Marijke:     
www.kinderpsycholoog-amsterdamcentrum.nl

Beeldend-therapeut, gespecialiseerd in HSP Lida van Twisk:
www.kunstzinnige-therapie.com