Bijles bij Wolf

Ik begeleid en geef bijles aan leerlingen van het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs zoals VMBO/MAVO, HAVO en VWO.  Daarnaast begeleid en adviseer ik studenten van het hoger onderwijs. Ik ben vakdocent wiskunde en geef eindexamentrainingen, maar daarnaast geef ik ook bijles in de moderne talen Engels, Frans en Duits en 
andere vakken t/m niveau VWO 3 en begeleid leerlingen bij vakprojecten en profielwerkstukken.

I supervise and tutor students in Primary Education and Secondary Education such as VMBO/MAVO, HAVO and VWO. I also guide and advise higher education students. 
I am a specialist mathematics teacher and provide final exam training, but I also tutor in the modern languages ​​English, French and German and other subjects up to VWO 3 level and guide students in subject projects and profile assignments.